Edsäter                            Tillbaka


Edsäter vid Kyrksjön

 

Karta från 1796 med Edsäter utmärkt

 

 

 

Om man svänger av E4:an i Harmånger och åker mot Strömsbruk, kommer man efter 3 km till Edsäter.

 

När man närmar sig Edsäter ser man genom träden på höger sida, en sjö.

Sjön heter Kyrksjön och är en utvidgning av Harmångersån. Ån rinner in i sjön i nordväst och ut i sydost.

 

Sjön är ett fågelskyddsområde och här finns många fågelarter: trana, svärta, knipa, änder osv.

Tidvis under året mellanlandning av flyttfåglar och fågelskådare.

Med lite tur kan man se fiskgjusen ryttla och störtdyka mot en intet ont anande braxen eller höra tranorna trumpeta en sensommarkväll.

 

Byn Edsäter har ca 30 hushåll. Järnvägen som skär rakt genom byn är Ostkustbanan, söderut Hudiksvall - norrut Sundsvall.

 

2 km nedstöms Harmångersån mot Strömsbruk finns Holm, resterna av en högreståndsgård från 1600 – talet.

Läs mer: http://www.kustleden.com/holm/

 

Mellan 1927 och 1963 fanns en järnväg mellan Edsäter och Bergsjö och delar av den gamla banvallen är ”cykelbar” än idag.

Utgångspunkten, Harmånger station, ligger längs vägen till Strömsbruk. Stationsbyggnaden är sedan länge borta men de gamla lokstallarna finns kvar.

Läs: http://www.historiskt.nu/smalsp/nhj/nhj.html

 

 

Kontakt: Göran Källsten goran.kallsten@telia.com