Forsa, Nordanstig                                                    Bilder

 

 

Liten fin by belägen två kilometer västerut från Harmånger skylt E4 skylt Forsa väg 760.Lantgårdar, Bostadshus, Hästgårdar, fritidshus mm 50-tal invånare.

 Perfekt rak cykelväg från Harmånger genom jordbrukslandskap. En sevärdhet är Kraftverket och Sindranområdet, naturstig och grillplats. Det är intressant att se det gamla döda fallet och konstruktioner vid sidan om den nuvarande nedledningen för vattenmassorna. Trakten kring Forsa är rik på fornminnen från järnåldern och tidig vikingatid.

 

Gå tillbaka..